Våra samarbetspartners

 

EF-logo

Cultural Care grundades av EF Education First - världens största privata språkutbildningsföretag. Du kan hitta en mängd olika språkutbildningar och kulturella utbytesprogram på EF:s hemsida www.ef.fi 

ISIC-logo

Erika Försäkringar har specialiserat sig på reseförsäkringar för unga människor. Därför har vi valt dem som vår samarbetspartner. Via Erika kan du teckna ett fullgott skydd för att arbeta som au pair i USA. För mer info, besök:  www.erikainsurance.com

redcross-logo

Som ledande organisation inom krisberedskap, utbildar det amerikanska Röda Korset årligen i medeltal över 9 miljoner människor i de färdigheter de behöver för att förbereda sig för och reagera på nödsituationer. Bland många olika fomer och alternativ av utbildningen som erbjuds av Röda Korset har Cultural Care valt Full Service Training, vilken omfattar det kompletta certifierade programmet om hjärt- och lungräddning, användning av defibrillator (AED) samt första hjälpen, under handledningen av kvalificerade instruktörer från Röda Korset. Utbildningen sker på vår Au Pair-skola i New York.

     

Cultural Care Au Pair tar inte ansvar för innehåll eller funktioner på länkade webbsidor. Innehållet på dessa sidor återspeglar inte våra åsikter eller våra anställdas eller representanters åsikter och vi tar inte ansvar för eventuella sådana.